Eşya Hukuku Uygulamalarındaki Güncel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Toplantısı
14 Haziran 2021

Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen toplantı, 11.06.2021 tarihinde çevrimiçi ortamda takip edildi. Uygulamaya yönelik önemli problemlerin irdelendiği ve bu problemlere çeşitli çözümlerin sunulduğu toplantıda Prof. Dr. Hasan Cumhur Özakman “Arsa Payının Düzeltilmesi Davası”, Doç. Dr. Nejat Aday “TMK m. 700 Hükmü Karşısında Muvazaaya Dayalı İntifanın Terkini Talepleri”, Doç. Dr. Ömer Bağcı “Emvali Metrukenin Tasfiyesi”, Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Yağcı “6306 Sayılı Kanuna Dayanan Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Çoğunluk İle Alınan Kararların Azınlığın Mülkiyet Haklarını İhlali” ve Arş. Gör. Ömer Faruk Çelik “6306 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Sürecindeki Hak Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri” konusunda sunum yaptı. İki oturum halinde devam eden toplantının oturum başkanlıklarını ise Doç. Dr. Ömer Bağcı ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Çelik gerçekleştirdi. Sunumların ardından soru cevap kısmındaki verimli tartışmalarla oturumlara son verildi.