Anasayfa  |   İletişim  | EN
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk % 100 Burslu
Hukuk % 50 Burslu
Hukuk % 25 Burslu
Hukuk
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Dekanın Mesajı

     Değerli Öğrencilerimiz,

     Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesine Hoş Geldiniz

     İçinden geçtiğimiz süreçte hukuk öğrenimine duyulan ihtiyaç ülkemiz ve geleceği için çok önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle 2000 yılını takip eden yıllarda demokratik hukuk devleti mekanizması içerisinde toplumun öncelikle ihtiyaç duyduğu gerek kamu ve gerekse özel hukuka ilişkin güncel ve gerçekten çok önemli temel kurallara yönelik köklü reformlara gidilmiştir. Bu reformlar esasen doğal hukuk anlayışının bir sonucudur ve pozitif hukuku yönlendirme yetkisi ve görevini taşıyan demokratik toplumlarda egemenliğin gerçek sahibi olan milletten gücünü alan kanunkoyucu (TBMM) bundan sonraki dönemde de elbette doğal hukukun yönlendirmesi ile her zaman toplumun güncel ihtiyaçları doğrultusunda olması gerekeni yakalamaya gayret edecektir. Klasik söylemle ifade etmek gerekirse; hukuk kurallarının varlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devleti olmanın vazgeçilmez unsurlarındandır.  Objektif anlamda demokratik hukuk devleti kimliğinin sürdürebilmesi için ise hukuk eğitim ve öğreniminin öneminin inkâr edilemeyeceği ortadadır. Hukuk kurallarının diğer varlık sebepleri ile birlikte en önemli varlık sebebinin esasen adaleti sağlamak olduğu bilinmektedir. Zira devletin temelini oluşturan en önemli ide, adalet idesidir. İşte hukukun bu en önemli varlık sebebinin hayata geçirilmesi için hukuk kurallarını en iyi şekilde, objektif olarak uygulayacak eğitimli, üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nitelikleri haiz hukukçular yetiştirmek hedefi ile kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2013 öğretim yılında lisans düzeyinde akademik faaliyetine başlayacaktır.

     Hukuk eğitim ve öğretiminin öneminin bilincinde olan fakültemizde lisans derslerimiz Türkçe olarak verilmekle birlikte, yabancı hukuk sistemlerine yönelik bağlantılı derslerde İngilizce derslerimiz olması da hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, Hukuk Lisansı almaya aday değerli öğrencilerimiz için, lisans derslerinden önce İngilizce yeterlilik sınavları yapılacak ve dil seviyeleri henüz yeterli bulunmayan öğrencilerimiz için İngilizce Hazırlık Okulu’muzda bir yıl yabancı dil dersleri almaları sağlanacaktır. Küreselleşme olgusunun hayatımızı bu kadar yakından etkilediği gerçeğini göz önüne aldığımızda bundan böyle yabancı dil bilmeden bir meslek edinmenin güçlüğü de anlaşılacaktır düşüncesindeyiz.

     Bu yönde olmak üzere çağdaşımız hukuk fakültelerinin de önemini kavramış olduğunu gözlemleyerek küresel ölçekte önem kazanan ve günümüzün uluslararası iletişim dili haline gelmiş bulunan İngilizce'yi hukuk lisansı eğitimi sırasında da Mesleki İngilizce adı altında görmektedirler. 

     Hukuk Fakültemiz içinde bulunduğumuz Bilgi Çağı’nın hayatımızın her alanını kökten etkileyen değişim ve gelişmelerinin, kaçınılmaz olarak hukuk mesleğini de etkiledğinin bilincindedir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin hukuk düzenine olan etkilerinin çok açık bir şekilde yeni Türk Ticaret Kanununun gerekçesinde görmek ve elli yıldan uzun bir süre uygulandıktan sonra değişmekte olan Kanunun temelini bilişime dayadığını tespit etmek mümkündür. Bugün yargı sistemi Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden işlemekte, e-imza, e-ticaret, e-devlet, adli bilişim, e-ödeme sistemleri ve e-para, e-defter, e-fatura, kişisel verilerin korunması, bilişim suçları, kayıtlı e-posta gibi yeni teknolojiler yasal düzenlemeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır ve Ülkemizde artık kendi ilke ve kuralları ile diğer hukuk dallarından bağımsız bir bilişim hukuku oluşmuştur. Bilişim hukuku konusunda gerek lisansta eğitim programında zorunlu derslere yer vererek gerek yüksek lisans ve doktora programları açarak öğrencilerimizi, hukuk disiplini içindeki bu önemli alanda uzmanlaşmaya teşvik etmek Hukuk Fakültemizin en önemli misyonlarından biridir.

     Bilişim hukukunun yanı sıra Hukuk Fakültesi olarak yine dünyadaki hukuk eğitimine ilişkin gelişmeler doğrultusunda klasik hukuk dallarının yanı sıra öğrencilerimize fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, enerji hukuku ve sürdürülebilir kalkınma hukuku gibi alanlarda geniş bir yelpazede fakülte eğitimi sırasında uzmanlaşmaya yönelik dersler sunulacaktır.

     Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi kalıplaşmış, bilinen, klasik hukuki bilgi ve düşüncenin ötesinde yaratıcı, farklı düşünen ve hukuku uygulamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve birikim ile hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına katkı verecek, dinamik hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

     Fakültemizin yerleşkesi Beyoğlu eski adliyesinin bulunduğu Halıcıoğlu’ndadır ve hukuk öğretimimiz Haliç manzaralı yeniden düzenlenmiş bu güzel mekânda verilmektedir. Sınıflarımızda günün teknolojik gelişmelerine uygun olarak gerekli ve yeterli teknik ekipmanımız da mevcuttur. Bir hukuk öğrenimi gören öğrenci için gereken mahkeme uygulaması tatbikatının da rahatlıkla verilebileceği kampüsümüzde bir üniversite için gerekli diğer sosyal ortamlar da mevcuttur.

     Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimi ve öğretimi alacak olan siz değerli öğrencilerimiz, bu eğitim-öğretim sonunda, başta hakimlik olmak üzere, savcılık, avukatlık, kaymakamlık, noterlik gibi mesleklerde çalışabileceğiniz gibi, uluslararası misyon görevleri dahil, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde iş hayatınızı sürdürebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz. Ayrıca akademik hayata geçiş yapmak hedefine sahip olan öğrencilerimiz için bu yollar da açık olacaktır.

     Tüm bu meslekleri icra ederken öğrencilerimize lisans eğitiminden itibaren uzmanlaşabilecekleri yeni gelişmekte olan alanları göstermek, bu alanlarda sahip olacakları uzmanlıkları ile gerek kamu ve özel sektörde gerek akademik hayatta kendi emsalleri arasından sıyrılarak fark yaratabilmelerini temin etmek Hukuk Fakültemizin temel amaçlarındandır.

               
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi