Değerli Öğrenciler,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Hoşgeldiniz,

İnsanlık tarihine denk bir geçmişe sahip olan hukuk, bir yönüyle değerler hiyerarşisinde en temel değer kabul edilen adaletin tesisini hedeflerken bir yönüyle de toplumsal ilişkileri düzenleme işlevini yerine getirir. Hem fikri zeminde derin köklere sahip hem de gündelik hayatın neredeyse her alanında uygulaması bulunan hukukun, teorik ve pratik manada aktarımı ancak nitelikli hukuk öğrenimi ile mümkündür. Bu iki kutbu birleştirerek ülkemizin ve dünyanın daima ihtiyaç duyacağı nitelikli hukukçuları yetiştirme idealini taşıyan Fakültemiz, eğitim-öğretim yapılanmasını bu ideal doğrultusunda geliştirmektedir.

Hukukun yaşayan bir organizma gibi sürekli gelişip değişmesi ve insanların ihtiyaçlarına göre çeşitlenmesi göz önünde bulundurulduğunda hukuk öğrenimi gören öğrencinin bu devinime ayak uydurabilecek vasıflara sahip olması gerekir. Fakültemiz de öğrencilerine bir tarafıyla kadim hukuk öğretilerini ve zamana zemine göre değişmeyen hukuki düşünme kabiliyetini edindirmeye çalışırken bir yandan da hukukun tabi olduğu bu kaçınılmaz devinimi yakalayabilecek ve yenilikleri benimseyerek kendini bunlara göre güncelleyebilecek birikimi kazandırma gayretindedir. Bu çabanın sonucu olarak hukuk öğreniminde temel derslerinin tamamı kapsamlı olarak öğretildiği gibi; Borçlar Hukuku Uygulamaları, İdare Hukuku Uygulamaları, Ceza Hukuku Uygulamaları, Ticaret Hukuku Uygulamaları, Uluslararası Özel Hukuk Uygulamaları gibi uygulama dersleri ile de teorik olarak verilen bilgilerin gerçek hayattaki yansımalarının derinlemesine incelendiği dersler de müfredatta bulunmaktadır. Bunun yanında, Finansal Sözleşmeler, Ekonomik Suçlar, Avukatlık Hukuku, Spor Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku, Arabuluculuk ve Tahkim Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Vakıf Hukuku, İslam Hukuku gibi seçmeli derslere müfredatta yer verilerek öğrencilerimizin mezuniyet sonrası ihtisaslaşma hedeflerine kaynaklık edecek temel alanlarda öğrenim görmeleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan, uluslararası alanda kendini yetiştirmek isteyen öğrencilerimiz için bir yıl süreli İngilizce hazırlık öğrenimi görme imkânı olduğu gibi lisans süresi boyunca da seçmeli hukuk İngilizcesi dersleri alarak hem bu alandaki terminolojiye hâkim olma hem de yabancı hukuk sistemlerini tanıma fırsatı sağlanmaktadır. Yine bu amaca hizmet etmek üzere dünya genelinde farklı üniversitelerle yapılan Erasmus anlaşması sayesinde öğrenciler bir ya da iki yarıyıl farklı bir ülkelerde öğrenim görebilmektedir. Bununla birlikte Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yapılan değişim programı sayesinde her yıl iki fakülte arasında öğrenci değişimleri yapılmakta; bu sayede hukuki ve kültürel etkileşim sağlanmaya çalışılmaktadır.  Etkin bir hukuk öğreniminde yalnızca derslerin yeterli olmayacağının bilincinde olarak öğrencilerimizin farklı perspektiflerden mesleği tanıyabilmeleri için Fakültemiz bünyesinde gerek güncel hukuki sorunlara yönelik gerekse gelişmekte olan hukuki alanlara yönelik seminer, konferans, çalıştay ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz Fakültemizi farazi dava yarışmalarında temsil ederek meslek hayatına atılmadan önce kendilerini uygulamaya yönelik geliştirebilmektedir. Bunların yanı sıra, akademik üretimin yoğunlaşması hedefiyle açılan Uluslararası Hukuk Araştırmaları Merkezi (UHAM) bünyesinde güncelliğini ve gelişimini sürekli canlı tutan uluslararası hukukun farklı alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, öğrenciler öğretim üyelerine eşlik ederek akademik çalışmaların bir parçası oldukları gibi uluslararası hukuka ilişkin yetkinliklerini de artırabilmektedir.

Yüzlerce yıllık kadim vakıf kültür ve yapılanmasının sağlam temellerine dayanarak insan yetiştirme, bilgi ve fikir üretme ideali doğrultusunda yol almakta olan Fakültemiz, emin adımlarla büyümesine, gelişmesine devam ederken kısa sürede kurumsal yapısında ve eğitim kalitesinde büyük yol kat etmiştir. Donanımlı ve alanında yetkin akademik kadrosu, yetişmekte olan genç akademisyen ekibi ve yarının nitelikli hukukçuları olarak yetiştirilmeye çaba sarf edilen öğrencileriyle Fakültemiz, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu adil ve yetkin hukukçu ihtiyacını karşılama gayretini artan bir ivme ile sürdürmektedir.

İdeallerimizi ve çalışma azmimizi paylaşmak istiyorsanız Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi sıralarında görüşmeyi diliyoruz.

 

                                                                                                                           Prof. Dr. Murat BALCI

                                                                                                                           Hukuk Fakültesi Dekan V.