Misyonumuz

     Fakültemizin misyonu, hukuk oluşturma sürecinde etkin rol oynayabilecek, evrensel hukuk normlarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, hukuk teknisyeninden ziyade gerçek anlamda hukukçuları yetiştirmektir. Bu bilinçle mezun olan öğrencilerimizin, hukuk biliminin ve gerçekleştirmeyi hedef aldığı adalet idesinin gelişmesine anlamlı katkıda bulunabilmelerini, gerek ülkemiz ve gerekse dünya sorunları ile çözüme odaklı olarak yakından ilgilenebilmelerini, hukuk alanındaki güncel gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek niteliklere sahip seçkin hukukçular olarak sosyal yaşamda yerlerini alabilmelerini sağlamaktır.


Vizyonumuz

     Fakültemiz, misyonuyla paralel olarak, lisans düzeyindeki başarılarını lisansüstü öğretim düzeyinde de devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönde lisans öğretimi ile birlikte lisansüstü programlarla da hukuk camiasına nitelikli akademisyenler kazandırmak fakültemizin vizyonu arasındadır. Fakültemiz, gerek öğrencileri gerekse akademik kadrosuyla, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da kendisinden söz ettirecek bir amaca yönelmiş olup, bu doğrultuda günceli takip eden ulusal ve uluslararası sempozyumlar, kongreler düzenlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, Bilişim Hukuku, Rekabet Hukuku ve Enerji Hukuku gibi, günümüzde hızla önem kazanan alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarını hayata geçirmek fakültemizin amaçlarındandır.