FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Murat BALCI                         Hukuk Fakültesi Dekan V.– Başkan

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK                      Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Cumhur ÖZAKMAN              Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr.  Naim DEMİREL                    Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr. Hüseyin AYDIN                     Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Turgay GEÇER                     Üye (İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE             Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Kübra AKBULUT KAYISI                      Raportör/Fakülte Sekreteri                                 

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Murat BALCI                         Hukuk Fakültesi Dekan V. – Başkan

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK                      Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Cumhur ÖZAKMAN             Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr.Naim DEMİREL                     Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr. Hüseyin AYDIN                     Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Turgay GEÇER                     Üye (İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE              Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Kübra AKBULUT KAYISI                      Raportör/Fakülte Sekreteri