FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Naim DEMİREL                          Hukuk Fakültesi Dekanı – Başkan

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK                            Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Cumhur ÖZAKMAN                    Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Murat BALCI                               Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr. Nejat ADAY                                 Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ömer BAĞCI                               Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE                    Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Kübra AKBULUT KAYISI                           Raportör/Fakülte Sekreteri                                 

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Naim DEMİREL                         Hukuk Fakültesi Dekanı – Başkan

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK                           Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Cumhur ÖZAKMAN                   Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Murat BALCI                              Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr. Nejat ADAY                                Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ömer BAĞCI                              Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sabri KALA              Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Kübra AKBULUT KAYISI                          Raportör/Fakülte Sekreteri