Karşılaştırmalı Hukukta Kanun Yapma Tekniği-Almanya Örneği
Karşılaştırmalı Hukukta Kanun Yapma Tekniği-Almanya Örneği konferans serisinin ilki, 30 Haziran 2021 tarihinde Araştırmacı/Yazar Akgün Bilgin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta öncelikle, insanoğlunun kanun yapma gereksinimi, önemi, tarihi ve bu tarihi süreçte  geçirdiği merhaleler anlatıldı. Akabinde, Türkiye'nin kanun yapmadaki sıkıntıları, eksikleri performansı ve hataları örneklerle ortaya kondu.Yaklaşık bir saat süren konferans, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.