Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki

Fakültemiz Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Pınar UZUN ŞENOL'un kaleme aldığı Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki başlıklı çalışması On İki Levha Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

 

Arka kapak yazısından: Çalışmamızda, aynı kavram etrafında şekillenmiş haksız rekabet ile rekabetin korunması alanları arasındaki hukuki ilişki; konu, amaç, dayanılan temel esas ve korunan menfaatler bakımından incelenmiştir. Bu kapsamda, her zaman etkileşim içinde olan, ayrı kanunlarda düzenlenen ve uygulama alanları da birbirinden ayrılan bu iki bağımsız disiplin arasında bir farklılığın olduğu; ancak bu farklılığın bir çatışma şeklinde gerçekleşmediği; ayrıca, aynı anda, kendi yöntem ve korudukları menfaatler çerçevesinde her iki alana da birlikte başvurulmak suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşacağı ilgili Yargıtay ve Rekabet Kurulu kararları örnek gösterilmek suretiyle açıklanmaya çalışılmıştır.